Yhdistys

Lounais-Suomen Puutarhayhdistys ry on perustettu vuonna 1910. Historiansa aikana sen toiminta on muuttunut ja organisoitunut useaan kertaan, mutta tänä päivänä sen pääasiallisena tehtävä on edistää puutarhakulttuuria lounaisessa Suomessa. Yhdistyksen toiminta kattaa erilaisia puutarha- ja kulttuurimatkoja ja –tapahtumia sekä kursseja ja esitelmätilaisuuksia.

Yhdistyksen jäseninä on sekä puutarha-alan ammattilaisia että harrastajia, ihmisiä jotka ovat kiinnostuneet puutarhasta.

Lounais-Suomen Puutarhayhdistys on merkittävässä roolissa Puutarhan Kevät –näyttelyn järjestämisessä, joka jatkaa yli 150 vuotta vanhaa puutarhanäyttelyiden perinnettä. Puutarhan Kevät –näyttelyn vastuullinen järjestäjä on Turun Messu- ja Kongressikeskus, mutta puutarhajärjestöt tuovat  siihen oman ammattitaitonsa, joka näkyy mm. yleiskoristelussa ja ohjelman sisällössä.

Säännöt      Hallitus      Toimikunta      Historiikki